Níže uvedený text pochází z prvního vydání. Nad tímto textem se nachází aktuální stav po revizi směřující k druhému vydání.

Odkazy na další zdroje

KnihyWebové serveryProjektyStudijní témata

Knihy

Python

Learning Python

Mark Lutz — nakladatelství O'Reilly. Pokud již znáte nějaký jiný jazyk, pak je toto pravděpodobně nejlepší kniha o programování v jazyce Python. Kniha je psána v typickém stylu nakladatelství O'Reily. Pokud tento styl nemáte rádi, můžete dát přednost publikaci...

Internet Programming with Python

Aaron Watters, Guido van Rossum a James C. Ahlstrom. Jedním z autorů je i tvůrce jazyka — Guido van Rossum. Kniha se specializuje na programování pro Internet a zabývá se takovými tématy, jako jsou HTML, CGI a sockety. Ale obsahuje také obecný úvod do jazyka.

Programming Python

Mark Lutz — O'Reilly press. Jde o klasický text. Ve vztahu k jazyku vysvětluje otázky typu proč a s jakým záměrem lépe, než jiné publikace. Věnuje pozornost modulům a objektově orientovanému programování. Obsahuje také úvod do programování uživatelského rozhraní.

Pro pokročilejší programátory v jazyce Python je k dispozici vynikající on-line kniha zvaná Dive into Python.

Tcl

Tcl and the Tk toolkit

Autor John Ousterhout — nakladatelství Addison Wesley. Klasická kniha o Tcl, napsaná tvůrcem jazyka. Jde do značné míry o referenční příručku. V současné době již je poněkud zastaralá. Chtělo by to vydat druhé vydání. Část věnovaná Tk bude zajímat každého uživatele Tk, nezávisle na tom, jaký jazyk používá. (Tk je knihovna pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní a je implementována v jazycích Tcl, Perl a Python.)

K Tcl/Tk existuje několik dalších knih, ale osobně znám pouze výše zmíněnou Ousterhoutovu.

BASIC

Jazyku BASIC je věnováno mnoho knih. Pokrývají každý z jeho mnoha dialektů. Pokud to s programováním v jazyce BASIC myslíte vážně, a to zejména na PC, pak vám velmi doporučuji, abyste se zaměřili na Visual Basic a prostudovali si některo z nepřeberného množství knih, které se této verzi věnují.

Obecně k programování

Existují některé klasické knihy věnované programování, které by měl každý seriózní programátor vlastnit a které by si měl pravidelně číst. Mezi mé oblíbené patří následující tituly:

Code Complete

Steve McConnell — Microsoft Press. Jde o nejúplnější příručku zabývající se všemi věcmi, které souvisejí s psaním kódu, jakou znám. Četl jsem ji po několika letech praxe a musím říct, že má ve všem pravdu. Dokonce jsem se naučil některé nové triky. Doslova změnila způsob, jakým píši programy. Kupte si ji. Hned!

Programming Pearls

Jon Bentley — Addison Wesley. Existují dva svazky, oba neocenielné. Bentley ukazuje, jak můžete zlepšit efektivnost vašich programů všemi myslitelnými způsoby — od koncepce, přes návrh, až po implementaci.

Uvedené svazky jsou součástí programátorské knihovny, která vznikla v osmdesátých letech v Bellových laboratořích v době vzniku systému Unix. Patří do ní tolik klasických knih, že vám jednoduše doporučím: cokoliv z pera Kena Thompsona, Jona Bentleyho, Dennise Ritchieho, Andrew Koeniga a ostatních z Bellových laboratoří stojí za přečtení. Jejich styl se může lišit, ale jejich obsah je hotový poklad.

Algorithms od Donalda Knutha

Jde o sérii knih, které popisují základní algoritmy, které programátoři znovu a znovu používají. Čtou se obtížněji a jsou poněkud matematické, ale — pokud se zajímáte o efektivnost a úplnou správnost vašich programů —, stojí za to, abyste se po nich poohlédli. Celá série byla nedávno znovu vydána s novými doplňky a úpravami.

Objektově orientované programování

O níže uvedených knihách jsem se již zmínil, ale neškodí je připomenout znovu:

Object Oriented Analysis

Peter Coad & Ed Yourdon. Výborný úvod do objektově orientovaných konceptů používající velmi jednoduchou notaci pro zápis vašich návrhů. Jako bonus navíc je tato notace velmi podobná novému standardu UML (Unified Modelling Language), který začíná používat většina knih, nástrojů a časopisů.

Object Oriented Analysis and Design with Applications

Grady Booch — nakladatelství Benjamin Cummings. Jde o další z vynikajících knih, která zabíhá více do detailů návrhu tříd a objektů. První vydání, pokud je ještě najdete, ilustruje každou lekci za použití 5 různých objektově orientovaných jazyků, zatímco druhé vydání používá pouze C++ a v tomto směru je tedy chudší. Používá autorovu vlastní notaci, která je podle mého názoru pořád nejlepší notací, se kterou jsem se setkal. Je však postupně zatlačována do pozadí notací UML, takže se stává zastaralou. Předpokládá se, že Booch vydá další vydání, které používá UML, ale už se o tom mluví dost dlouho…

Object Oriented Software Construction (2nd Ed)

Bertrand Meyer. Meyer má svůj vlastní jazyk pro objektově orientované programování — Eiffel — a používá jej k velmi efektivní výuce objektově orientovaného programování. Čtení knihy vyžaduje o něco větší úsilí, protože Eiffel stojí (poněkud nespravedlivě) na okraji zájmu. Kniha je nepochybně cenná pro svůj široký záběr pokrývající současnou scénu objektově orientované technologie.

Ostatní knihy, které stojí za přečtení jsou:

Object Oriented Design Patterns

Gamma, Johnson a kolektiv. V době vydání šlo o revoluční knihu. Obsahuje několik běžných objektově orientovaných návrhových vzorů a, což je možná důležitější, uvádí notaci pro jejich dokumentování. V současnosti probíhají bohaté diskuse kolem návrhových vzorů. Existuje tomuto účelu vyhrazený webový server, na jehož stránkách lze nalézt další vzory a také varianty těch, které naleznete ve zmíněné knize.

From Clouds to Code

Jesse Liberty — Wrox Press. Kniha vás provede procesem tvorby opravdové objektově orientované aplikace — se vším všudy. Trochu se podobá naší případové studii, ale je mnohem rozsáhlejší a zabývá se i použitím návrhových nástrojů, jako je UML.

Webové servery, které stojí za shlédnutí

Jazyky

Python

Tcl

The definitive Tcl site — v době, kdy jsem psal tyto řádky se server často přemísťoval.

BASIC

The Microsoft web site — zde naleznete informace o Visual Basic (VB).

Existují i další webové stránky se zdroji k VB, jako jsou komponenty, tipy, chat-rooms, atd.

Ostatní jazyky, které by vás mohly zajímat

Java, JavaScript (nebo Jscript), perl, SmallTalk, Borland Delphi (a nyní Kylix).

Obecně o programování

Zkuste si vyhledat stránky s odkazy, věnované obecnému programování, na serveru Yahoo a podobně. Pár dobrých stránek určitě najdete. Osobně nemám žádnou obzvláště oblíbenou.

Objektově orientované programování

Náměty na cvičné projekty

V rámci kurzu bylo předloženo několik námětu na projekty. Další náměty uvádím zde, a to v pořadí, které přibližně odpovídá vzrůstající náročnosti. Většinu z nich zvládnete s pomocí vědomostí a zkušeností, které jste získali v tomto kurzu. Můžete je však dále zlepšit studiem alternativní dokumentace, kterou lze k jazyku Python získat. Pár projektů bude určitě vyžadovat, abyste dále samostatně pátrali. Vzpomeňte si, že jedním z požadavků na dobrého programátora je zvědavost.

Témata pro další studium


Pokud vás napadne, co by se dalo na překladu této kapitoly vylepšit, zašlete e-mail odklepnutím . Tím bude do subjektu dopisu automaticky vložena informace o jméně a verzi tohoto HTML dokumentu.

$Id: cztutrefs.html,v 1.3 2004/06/29 09:07:45 prikryl Exp $